Four State QRP Group

Four State
Archives

 

List of Licensed Operators from
Four State QRP Reflector and OzarkCon Attendees

The list currently contains 1855 call signs.

Find Callsign for 4SQRP ID #    

 
2IØCGZ 4S6GGS 8P9BM AAØB AAØBP AAØGK AAØKW AAØLV AAØNI AAØRQ
AAØVE AAØW AAØZZ AA1IY AA1OF AA2VG AA4GA AA4LS AA4NN AA5CO
AA5EM AA5TB AA5TN AA5VE AA6AS AA6KI AA7EE AA7EQ AA7US AA7VW
AA7W AA7XA AA8JW AA9AA AA9BD AA9IL AA9UC ABØAH ABØCD ABØDK
ABØHP ABØLJ ABØMO ABØSR ABØTT AB1AV AB1EE AB3RU AB4QL AB5PX
AB7OC AB9BZ AB9CA ACØAX ACØBN ACØBQ ACØGP ACØHA ACØI ACØNF
ACØOW ACØSR ACØZU AC3B AC4CX AC4ST AC5EH AC5K AC7LX AC8AP
AC8YE AC9DN AC9GK AC9GKX ADØAF ADØAN ADØCW ADØDA ADØEF ADØHQ
ADØIV ADØK ADØKA ADØKI ADØQG ADØQL ADØQM ADØTD ADØTF ADØUS
ADØUY ADØWE ADØYM AD4SM AD5A AD5YQ AD6CW AD7GR AD7JT AD7OO
AD7XN AEØBZ AEØCW AEØDI AEØSW AEØT AE3J AE4LD AE4Y AE5AU
AE5CP AE5DE AE5II AE5IX AE5K AE5KA AE5VM AE5X AE5ZZ AE6TY
AE7US AE9Q AF2DX AF4B AF4K AF4OI AF5AF AF5KQ AF5OI AF5UO
AF5WH AF5XH AF6MW AF7HG AF9W AG1P AG4CK AG4P AG5M AI2D
AI2H AI4EE AI4VV AI9N AJ4AY AJ4VF AJ4VX AKØB AKØW AK3F
AK4HA AK4JA AK4LF AK4VL AK5K AK9A AL7AH AL7FS AL7GG AL7GQ
AL7JK AL7V BV4WG BX6ABC C91PM CO2KK CT2GET CT2IRT DF5JL DF9HO
DH3FR DJ7CR DJ8EF DK5LP DL1BJA DL1SDZ DL2FN DL2THL DM9KT DU3LA
E41WT EA1ITC EA4DAT EA8BVP EC1AE EI2JP EI4GOB EI6KF F4VQE F5MPN
F5MYU F6EHP F6FVX GØBHX GØBWG GØHKC GØMOU GØPJO GØUBE GØXAR
G3JRH G3LYD G3MFJ G3OSR G3RYP G3UD G4GXL G4IZS G4JVJ G4KPI
G4LJG G4LLW G4OJF G4OZG G4SMB G4UDG G4WIF G4XHE G6HUI G6YBC
G7ENA G8IAR G8YSE GMØNWI GM4FQE GM4YLN HA5CQZ HB9PJT HB9RML HK4QWC
HS1PGS HZ1DG IK4MEC IW3IDS IZ4KBS IZ4RTB IZ5RAQ IZ7NDH JA9MAT JI6AJF
JL1HID JR2VYS KØAE KØAEA KØAMD KØATZ KØAWB KØAZ KØBC KØBOG
KØBXB KØCIY KØDAS KØEAP KØEET KØEMT KØERE KØESE KØEW KØFG
KØFHG KØGK KØGUN KØGWR KØHQW KØIDC KØIDT KØIFO KØJBS KØJDL
KØJEM KØJFJ KØJL KØJQZ KØKEX KØLWY KØMBT KØMC KØNEB KØNG
KØOD KØOXB KØPIE KØQH KØSCN KØWCM KØWDO KØWFS KØXM KØYR
K1AUS K1CHM K1IX K1NAJ K1OQ K1QP K1SWL K1TES K1XS K1YHR
K2ANC K2ATX K2BEW K2CHA K2DCD K2GWH K2HIZ K2HT K2JB K2JHU
K2KAL K2LMQ K2PHD K2TKO K2TL K2ULZ K2WO K2WW K3CKA K3EMS
K3ESE K3HQL K3ISI K3JH K3JZD K3KY K3NLT K3PEG K3PG K3RKO
K3RLL K3VIG K3VPZ K3VSA K3YQU K4AED K4ARQ K4AVX K4AXF K4BAI
K4CS K4DME K4ENC K4EQ K4IGL K4JDC K4JGA K4JTA K4KBL K4KKQ
K4KRW K4LNN K4LRM K4MLP K4MMG K4MOL K4MTJ K4NCT K4NE K4QQ
K4RT K4UPG K4UQC K4VIG K4VLP K4WJR K4YA K4YND K5ACO K5AED
K5AHH K5AIR K5ATG K5BEZ K5BWJ K5CPU K5DEL K5DP K5DUZ K5DW
K5EEJ K5ERJ K5EST K5FSE K5HG K5HP K5ID K5ITM K5IX K5JFB
K5JS K5JTL K5JYD K5LG K5LZJ K5MGJ K5MO K5MSG K5MVR K5MYJ
K5NWA K5OSA K5QBX K5QNM K5QO K5RLN K5TD K5TEB K5TTE K5UNY
K5UOS K5UP K5UTM K5VP K5VPN K5WMG K5WMS K5YCM K5ZU K6CMG
K6DMT K6DNV K6ESE K6FOD K6KL K6QKL K6QLH K6TM K6WKR K6WLM
K6WS K6ZLU K7AGN K7CWQ K7DD K7EK K7ELH K7END K7EPH K7FPM
K7III K7IN K7MET K7MJG K7PX K7QO K7RE K7RSB K7SWF K7SZ
K7TFC K7TP K7TQ K7WXW K8ADO K8AQZ K8AR K8CQA K8FZY K8IQY
K8MAZ K8MEG K8ORN K8UFK K8WPE K8WXA K8YPH K8ZFJ K8ZJC K8ZT
K9APW K9CJM K9CQW K9DXA K9DZT K9EEI K9EID K9HDX K9HVL K9JP
K9JWV K9KUN K9NRW K9OSC K9PL K9PX K9RNN K9RWU K9TLM K9UT
K9UTK K9VER K9VIC K9VP K9ZTV K9ZZP KAØAAM KAØENU KAØFZR KAØHMQ
KAØHVE KAØIQT KAØKMD KAØKRN KAØKUY KAØNCR KAØYNW KA1LOR KA1OPS KA1OWC
KA1YDI KA1ZFY KA2CAQ KA2RRZ KA2SSX KA2YRA KA3PSO KA3RYS KA3WEL KA3ZOF
KA4GUM KA4NHW KA4RUR KA5CNT KA5ELD KA5ITO KA5J KA5KLA KA5KXW KA5NLY
KA5PVB KA5PXK KA5QXY KA5TWD KA5VZE KA5ZAK KA6QWY KA8HDE KA8HTE KA8LLE
KA8ONW KA8OPJ KA8SYV KA8VSI KA9KQH KA9LEK KA9PIJ KA9VHG KBØETU KBØHAZ
KBØIER KBØKA KBØLCO KBØLSM KBØPGI KBØQHZ KBØQIE KBØQZ KBØR KBØSI
KBØTZI KBØWD KBØWZI KBØXT KBØZKE KB1OIQ KB1PJ KB2HSH KB2LEB KB2NTO
KB2XJ KB2ZSN KB3DRW KB3JC KB3MCT KB3MUN KB3TCZ KB3VZL KB4GNR KB4QNR
KB4QQJ KB4VU KB5BRH KB5DGH KB5FCF KB5HRS KB5JO KB5PWL KB5TUO KB6QR
KB8IMP KB8MVP KB8TR KB8XG KB9BVN KB9EWG KB9JLO KB9MHH KB9SKP KB9VUJ
KB9ZTF KCØBKR KCØCCR KCØDAD KCØDD KCØDE KCØDWV KCØEEP KCØGDV KCØGMF
KCØIFQ KCØJQH KCØKBC KCØKSV KCØM KCØMAX KCØMOG KCØMTE KCØNRO KCØO
KCØOIA KCØPET KCØPP KCØQIC KCØQIK KCØQLU KCØRDM KCØRQV KCØTHP KCØTYH
KCØU KCØVDY KCØVSJ KCØWFW KCØWNP KCØYNT KCØZLR KC1FB KC1FD KC1IHS
KC1V KC2CXY KC2EE KC2GZQ KC2QAT KC2ZFO KC3FHJ KC3GSV KC3ISE KC3JLJ
KC3RN KC4DYM KC4FLT KC5CDE KC5CW KC5IIE KC5IZN KC5LAN KC5RT KC5TTY
KC5WA KC7BSY KC7DVF KC8EON KC8NDA KC8TQP KC8UAR KC8YFG KC9AXZ KC9HDP
KC9IH KC9JXE KC9LIF KC9ON KC9PYD KC9THA KC9TUI KC9UNL KDØAFI KDØAKF
KDØBSI KDØEJA KDØGDV KDØHHD KDØIDG KDØJHZ KDØJPE KDØJXN KDØLSY KDØLUM
KDØMOF KDØMOY KDØMQO KDØMXD KDØOIA KDØPBX KDØPGK KDØPGM KDØQJL KDØQNM
KDØQWD KDØRII KDØRSK KDØSZS KDØTEP KDØTNH KDØTSX KDØTXO KDØUCP KDØVUL
KDØWAT KDØWAU KDØWF KDØWKV KDØYTB KD2DHT KD2JQG KD2KUB KD2KW KD2MU
KD4EPG KD4GUB KD4JS KD4OBQ KD4UKW KD5ALD KD5EJA KD5ET KD5EYN KD5KJ
KD5KXF KD5MPL KD5NUY KD5NWH KD5PPK KD5RJZ KD5RYO KD5TNC KD5Z KD5ZZK
KD6A KD7ZD KD8GZ KD8OCW KD8ZZJ KD9AGH KD9BPY KD9CJT KD9EHB KD9ETC
KD9INL KD9JOK KD9MDL KEØAIR KEØAKN KEØAZ KEØBFF KEØBFR KEØBTB KEØBVP
KEØCHK KEØCNB KEØDD KEØEBY KEØFIL KEØFLC KEØFWS KEØHYJ KEØIMB KEØIUV
KEØJZS KEØKAC KEØMAE KEØMPK KEØMXG KEØN KEØNVC KEØNXV KEØPHT KEØPPT
KEØQAV KEØQLO KEØRX KEØSOL KEØWW KE2GE KE2KM KE3KQ KE4ESQ KE4EST
KE4I KE4LJH KE4RG KE4RQ KE50AX KE5HYA KE5IRK KE5KGQ KE5KWE KE5LNK
KE5ODX KE5RBS KE5RLA KE5TC KE5UFY KE5VRN KE5WGI KE5YBN KE5ZDU KE6BB
KE6FAW KE6MUE KE6RS KE7ZJC KE8AOL KE8IVW KE9D KE9V KFØCR KFØNAF
KFØS KFØUR KFØXV KF1SH KF2TP KF43ECM KF4ECM KF4LDN KF4MXF KF4TAP
KF4WCE KF5AFN KF5BSK KF5CSW KF5DTZ KF5NAG KF5ND KF5NOY KF5NWC KF5OIJ
KF5RAU KF5RYI KF5WCK KF5WCX KF6FJU KF6FVD KF7DYU KF7HB KF7JZH KF7PXT
KF7SEY KF7WNS KF7YFF KF7ZVL KF9F KGØEW KGØMZ KGØPP KGØRD KGØRN
KGØYR KG3W KG4BAS KG4GCX KG4GVL KG4HSY KG4IGC KG4SDR KG4ZGA KG4ZXN
KG5AOP KG5GTE KG5HLB KG5HMO KG5JST KG5JUP KG5NKW KG5OED KG5OHK KG5TQE
KG5UK KG5VNI KG5WST KG5WWO KG6EYE KG6HUM KG6LI KG7E KG7GPG KG7IVE
KG7IZX KG9RB KH2JK KH2RU KH2SR KIØBK KI2V KI3F KI4VTT KI4WOY
KI5KC KI6DS KI6J KI6MOE KI6NAZ KI7BKK KI7EIH KI7HDV KI7IIM KI7PSZ
KI8R KJØC KJØQ KJ3P KJ4CIA KJ4DHI KJ4HE KJ4KBP KJ4SLK KJ5OM
KJ6DIF KJ6LOV KKØS KK1X KK4BSZ KK4BVN KK4DQJ KK4ETK KK4GBK KK4IAJ
KK4ITX KK4LIG KK4LPG KK4MHI KK4PTV KK4UNZ KK5IB KK5NA KK5QA KK6AOP
KK6GXG KK6VGE KK9D KLØSW KL7AH KL7IXI KL7VK KL7XP KMØY KM4BPE
KM4CPI KM4DHL KM4IU KM4IYQ KM4JRG KM4QVM KM4SFF KM4SWN KM4YY KM5BJ
KM5H KM5PO KM6KJE KN1H KN2I KN4AIO KN4FAD KN4GPT KN8Z KOØTER
KO4MC KO6FL KO8S KP3A KP4WK KQ2C KRØI KR9Z KT3A KT3R
KT4LF KT5H KT5TT KU4GW KU4UV KU5M KU7Y KU8H KU8S KV4QB
KV6Z KV8X KW1K KW4DI KW4JS KW4M KW7OS KX4KE KX4TT KX8I
KYØO KY8K KZ5ED LA1JFA MØKKA MØNDE M1BUU M1BVX M1CXK MMØCJT
MMØCWJ MWØLQZ NØADV NØALO NØAR NØAZZ NØCNM NØCRD NØEAX NØEHP
NØEVH NØFIB NØFNZ NØGWX NØGZZ NØHKK NØIB NØJBF NØJKK NØJL
NØJN NØJRN NØJTE NØJUG NØKN NØKSF NØLBY NØLN NØMAP NØMII
NØMPM NØNB NØNBD NØNEG NØOU NØPGG NØPHU NØPPF NØQLT NØRRY
NØRSN NØSA NØSM NØSO NØSPJ NØTDJ NØTES NØTGR NØTKN NØTKO
NØTTU NØTU NØUTJ NØVI NØVKF NØVRP NØWKZ NØWL NØWNI NØWNV
NØXM NØYJ NØZH NØZPD N1CUU N1DAM N1DDY N1DN N1ESE N1FN
N1GPA N1HOB N1II N1KWW N1OVN N1PQ N1PZB N1SER N1SZO N1TYH
N1VIN N1XF N1YUK N2AF N2BEH N2DKB N2HTT N2IU N2JNZ N2NZS
N2QFD N2RGT N2TRJ N2UHC N2UM N2WN N3AAZ N3CI N3CUZ N3CZ
N3EFN N3HEE N3IO N3IOD N3JWJ N3OS N3PEE N3RBN N3SB N3SGD
N3TLQ N3TS N4CCB N4CHC N4DLT N4DR N4ELM N4EO N4ESS N4EWT
N4FLC N4GKC N4HE N4HFA N4IJ N4JBJ N4JER N4KGL N4KV N4LAG
N4LCD N4LKE N4NSS N4PF N4PIR N4QA N4RSN N4SO N4TMM N4TTI
N4TYX N4UE N4UN N4XRO N4YG N4ZCG N5AF N5BUD N5BXN N5CFM
N5CLS N5DJY N5DKM N5DRB N5DRG N5DUX N5DWI N5GQN N5GW N5IB
N5JKY N5JPX N5JWM N5KDO N5KIG N5LED N5LH N5LXW N5MWR N5MZX
N5NI N5OSG N5QM N5SEZ N5SHI N5TTI N5VMO N6CES N6DGY N6HMR
N6HPX N6IET N6MMA N6MST N6PG N6STA N7AOB N7AZ N7JUO N7MAE
N7MOB N7NET N7QS N7RV N7UN N7WM N8AFT N8BNE N8CHR N8DAH
N8DEA/QRP N8DIV N8FOX N8KZ N8LA N8PZR N8RVE N8TEM N8VCL N8VOC
N8WE N8XEE N8YA N8YBZ N8YJY N8YQD N8ZP N9BAV N9BVK N9EGT
N9GTM N9HHE N9IN N9OG N9OPS N9PCS N9PUZ N9RLO N9SIU N9SKN
N9TLM N9WAT N9XCK N9ZXL NA1MH NA2CC NA6MG NBØW NB1C ND9M
NE2B NE2E NE2J NE5DL NE5O NFØJ NFØR NF5K NF5U NF7D
NF9E NGØR NG1P NG3P NG3V NG4R NIØC NIØT NI8N NI9M
NJ7V NJ8U NK2C NK7B NK8O NL7HH NMØS NM4T NM5S NM8B
NM8U NN4E NN7EE NN8B NN9K NOØN NO5R NP3CW NQØM NQØN
NQØRP NQ5R NQ7K NR3P NR5A NS1E NS4Q NS5U NS5Z NS6X
NS9M NT4Z NT9K NUØP NUØS NUØV NU6I NU7Y NVØP NVØU
NV4V NV5F NV9X NWØY NW7US NW8L NX1K NYØJ NYØV NY2KC
NY4G NZ2W NZ8J OE6WTD ON5EST ON6KE ON6RL ON6UU ON7GR OZ1FKU
PA1MR PA1TAS PD4CNX PE1NNZ PP6AJM PR7AI PY1EPU PY2SUN PY2UZZ RA3XEG
S57D S57UT SA5BKE SM6MPA SM7DRH SQ8LUY SV2AJX SV2CLJ SV4NYZ SV7CUD
SV8CYR VA2SS VA3EGY VA3HOD VA3MA VA3RCS VA3ROM VA3SQ VE2DPE VE2GT
VE2JCW VE3FAL VE3FXQ VE3GYY VE3HMK VE3IPS VE3LCW VE3MAL VE3NXB VE3RRD
VE3WDM VE3WPZ VE4FEB VE4WD VE4WI VE7AJJ VE7JA VE7KCY VE7PRJ VE9GIS
VE9VIC VK2DMH VK2GAZ VK2RH VK3LA VK3LX VK3TZE VK4JDJ VK5GI VK6JB
VK6MSC VK6VZ VK8FEET VO1JCC VU2DSI VU2ESH VU2LX VU2PLG VU2VIZ VU3YJM
WØACH WØAJM WØAO WØAQ WØAV WØAVQ WØCCJ WØCH WØCLR WØCSR
WØCWA WØDCX WØDEU WØDF WØDT WØEA WØEAX WØEB WØEP WØERE
WØERI WØFEN WØFNQ WØGK WØGTH WØGX WØHPE WØIE WØIIT WØIM
WØIS WØITT WØJMS WØJMW WØKRF WØLOM WØMFQ WØMGA WØMNA WØMNE
WØMQY WØNEB WØODI WØODJ WØOOW WØOTM WØPC WØPFO WØPSK WØPT
WØPWE WØPYA WØQFW WØRPZ WØRU WØSGM WØSRB WØSY WØSZV WØTCW
WØTJ WØTLN WØUFO WØUSH WØVJC WØVT WØWAC WØWCA WØXI WØZIF
W1AER W1ATE W1CFZ W1FJI W1GN W1HHU W1IU W1MNK W1MSW W1PNS
W1REX W1ROD W1SBY W1SFR W1UG W1UJR W1VZR W2BJN W2BPI W2CTX
W2DLC W2FND W2GCS W2GHF W2IV W2IX W2KRH W2LAC W2LJ W2MW
W2NDG W2PTZ W2SH W2WC W3BBO W3BNO W3FIS W3FPR W3LES W3LGA
W4BWS W4CX W4DMC W4FKM W4GNS W4HCR W4IEN W4KGH W4KRN W4LSP
W4OA W4OLR W4PAH W4QO W4RK W4SJZ W4TRJ W4UCA W4ULY W4USF
W4YMA W4YN W4ZY W5AB W5ACM W5BL W5CCP W5CFT W5CJF W5COV
W5CSJ W5CYF W5DLB W5DOR W5DRC W5EET W5GFI W5GZT W5HEH W5IJH
W5IPA W5JAY W5JCS W5JH W5KKM W5NZ W5ODS W5OLE W5RR W5RST
W5RZ W5USJ W5VAF W5VMA W5WIL W5XE W5YE W6BOW W6BRD W6MDL
W6PAN W6SFM W6SU W6WG W7AMF W7AQK W7DAU W7DSA W7GRV W7JD
W7KFI W7KKM W7KU W7RDP W7SUA W7SWB W7UTP W7VHT W7WEL W8AEF
W8AIM W8AP W8DIZ W8EJO W8FG W8FKI W8GPF W8IIE W8JLT W8LU
W8MEG W8MZ W8NWA W8RDG W8WOT W9AC W9ALV W9EBK W9ESX W9EUM
W9FHA W9HZC W9JDH W9JSB W9LUO W9OUS W9PZ W9QS W9UX W9VHE
W9WB W9WOC WAØAFB WAØAYI WAØDTH WAØITP WAØKNW WAØKWI WAØLPW WAØMWW
WAØPAC WAØPWK WAØRIM WAØROX WAØUIG WAØZOG WA1DLZ WA1EDJ WA1GWH WA1ISA
WA2CKY WA2ECP WA2HTF WA2OQJ WA3GGV WA3OPY WA3VWX WA4AQW WA4CZD WA4DD
WA4EFS WA4FOM WA4JM WA4MNT WA4OKO WA4RG WA4RXG WA4YHL WA4ZOF WA5BDU
WA5HRC WA5LPW WA5LSV WA5PSA WA5ROP WA5WD WA6AAI WA6CML WA7DUY WA7UMH
WA7VHT WA7ZYQ WA8BXN WA8MCQ WA8PGE WA8QCA WA8QFE WA8REI WA8X WA9AOE
WA9BNZ WA9LT WA9PWP WA9RVU WA9SSO WBØ0 WBØBTY WBØCFF WBØGKL WBØIYC
WBØJQM WBØMHU WBØMNA WBØNYD WBØOXE WBØP WBØPDR WBØPTZ WBØQFU WBØQQT
WBØWAO WBØWQS WB1GNL WB1HGA WB2BNB WB2FYZ WB2GFN WB2LHP WB2LQF WB2QMY
WB2YAF WB3AVF WB4AEG WB4GLJ WB4KKI WB4MMW WB4MNK WB4NNY WB4OMM WB4SNU
WB4TJH WB5AAA WB5ARI WB5BKL WB5CTS WB5HQO WB5JGU WB5JNC WB5KZO WB5MLA
WB5MNK WB5NNS WB5OFD WB5OJJ WB5RVZ WB5UDE WB6AGR WB6RUN WB6TNL WB7DRU
WB7EUX WB7TPH WB8CAC WB8CMU WB8EJN WB8ICN WB8SIW WB8WOJ WB8YRS WB8YYY
WB9BKJ WB9CTP WB9DLC WB9FLW WB9NLZ WB9QIQ WB9SFG WC7J WC7S WDØACB
WDØBC WDØBLR WDØCFH WDØCNZ WDØESF WD2AGQ WD3K WD4ET WD4EXI WD4LNW
WD4ON WD5AGO WD5CMA WD5DZG WD5ILB WD5L WD6BGN WD8AXA WD8BXS WD8DMY
WD8DSB WD8KRV WD8NHK WD8RIF WD8TD WD9DWE WD9EEK WD9F WD9GON WD9GTE
WEØG WEØH WEØR WE5WGI WFØC WFØGMN WF2F WGØAT WG2N WG5F
WG5G WG8Y WH6EOF WH6MS WI4T WJ1R WJ2E WKØG WM4P WM6L
WNØBSA WNØI WNØR WNØWWY WN7Z WO7T WQ5RP WQ5T WQ8S WR3T
WR5T WR5U WR9H WSØZ WS1K WS4S WTØD WT2W WT4TT WT7D
WU1U WU1V WU8G WVØH WV9K WV9N WW4DD WW8H WW9H WX1DER
WX4CAZ WX5XTL WY4R WY7RM WZØW YBØNSI YD1IUK YD7MHZ YO2BTL ZL1ANY
ZL2AMZ ZL2TCA ZL2TCH ZS6AI ZS6CVF
 
© Copyright 2006....2019 - Four State QRP Group

The files and images on this site unless otherwise noted are copyright by
the Four State QRP Group and may not be published or used without permission.