Four State QRP Group

Four State
Archives

 

List of Licensed Operators from
Four State QRP Reflector and OzarkCon Attendees

The list currently contains 1748 call signs.

Find Callsign for 4SQRP ID #    

 
2IØCGZ 4S6GGS 8P9BM AAØB AAØBP AAØGK AAØKW AAØLV AAØNI AAØRQ
AAØVE AAØZZ AA1IY AA1OF AA2VG AA4GA AA4LS AA4NN AA5CO AA5EM
AA5TB AA5TN AA5VE AA6AS AA6KI AA7EE AA7EQ AA7US AA7VW AA7W
AA7XA AA8JW AA9AA AA9BD AA9IL AA9UC ABØAH ABØDK ABØHP ABØLJ
ABØMO ABØSR ABØTT AB1AV AB1EE AB3RU AB4QL AB5PX AB7OC AB9BZ
AB9CA ACØAX ACØBN ACØBQ ACØGP ACØHA ACØI ACØNF ACØOW ACØSR
ACØZU AC4CX AC4ST AC5EH AC5K AC7LX AC8AP AC8YE AC9DN AC9GK
AC9GKX ADØAF ADØAN ADØCW ADØDA ADØEF ADØHQ ADØIV ADØK ADØKA
ADØKI ADØQG ADØQL ADØQM ADØTD ADØTF ADØUA ADØUS ADØUY ADØYM
AD5A AD5YQ AD6CW AD7GR AD7JT AD7OO AD7XN AEØCW AEØDI AEØSW
AE3J AE4LD AE4Y AE5AU AE5CP AE5DE AE5II AE5IX AE5K AE5KA
AE5VM AE5ZZ AE6TY AE7US AE9Q AF2DX AF4B AF4K AF4OI AF5AF
AF5KQ AF5OI AF5UO AF5WH AF5XH AF6MW AF9W AG1P AG4CK AG4P
AG5M AI2D AI2H AI4EE AI4VV AI9N AJ4AY AJ4VF AJ4VX AKØB
AKØW AK3F AK4HA AK4JA AK4LF AK4VL AK5K AK9A AL7AH AL7FS
AL7GG AL7GQ AL7JK AL7V BV4WG BX6ABC C91PM CO2KK CT2GET CT2IRT
DF5JL DF9HO DH3FR DJ7CR DJ8EF DK5LP DL1BJA DL1SDZ DL2FN DL2THL
DM9KT DU3LA E41WT EA1ITC EA4DAT EA8BVP EC1AE EI2JP EI4GOB EI6KF
F4VQE F5MYU F6EHP F6FVX GØBHX GØBWG GØHKC GØMOU GØUBE GØXAR
G3JRH G3LYD G3MFJ G3OSR G3RYP G3UD G4GXL G4IZS G4JVJ G4KPI
G4LJG G4LLW G4OJF G4OZG G4SMB G4UDG G4WIF G4XHE G6HUI G6YBC
G7ENA G8IAR G8YSE GMØNWI GM4FQE GM4YLN HB9PJT HB9RML HZ1DG IK4MEC
IW3IDS IZ4KBS IZ4RTB IZ5RAQ IZ7NDH JA9MAT JL1HID JR2VYS KØAE KØAEA
KØAMD KØATZ KØAWB KØAZ KØBC KØBOG KØBXB KØCIY KØDAS KØEAP
KØEET KØEMT KØERE KØESE KØFG KØFHG KØGK KØGUN KØGWR KØIDT
KØIFO KØJBS KØJDL KØJEM KØJFJ KØJL KØJQZ KØKEX KØLWY KØMC
KØNEB KØNG KØOD KØOXB KØPIE KØQH KØSCN KØWCM KØWDO KØWFS
KØYR K1AUS K1CHM K1IX K1OQ K1QP K1SWL K1TES K1XS K1YHR
K2ANC K2ATX K2BEW K2CHA K2DCD K2GWH K2HIZ K2HT K2JB K2JHU
K2KAL K2LMQ K2PHD K2TL K2ULZ K2WO K2WW K3CKA K3EMS K3ESE
K3HQL K3ISI K3JH K3JZD K3KY K3NLT K3PEG K3PG K3RKO K3RLL
K3VIG K3VPZ K3YQU K4AED K4ARQ K4AVX K4AXF K4BAI K4ENC K4EQ
K4IGL K4JDC K4JGA K4JTA K4KKQ K4KRW K4LNN K4LRM K4MLP K4MMG
K4MOL K4MTJ K4NCT K4NE K4QQ K4RT K4UPG K4UQC K4VLP K4WJR
K4YA K4YND K5ACO K5AED K5AHH K5AIR K5ATG K5BEZ K5BWJ K5CPU
K5DEL K5DP K5DUZ K5DW K5EEJ K5ERJ K5EST K5FSE K5HG K5HP
K5ID K5ITM K5IX K5JFB K5JS K5JTL K5JYD K5LG K5LZJ K5MGJ
K5MO K5MSG K5MVR K5MYJ K5NWA K5OSA K5QBX K5QNM K5QO K5RLN
K5TD K5TEB K5TTE K5UNY K5UOS K5UP K5UTM K5WMG K5WMS K5YCM
K5ZU K6CMG K6DMT K6DNV K6ESE K6FOD K6KL K6QKL K6QLH K6TM
K6WKR K6WLM K6ZLU K7AGN K7CWQ K7DD K7EK K7ELH K7END K7EPH
K7FPM K7IN K7MET K7MJG K7PX K7QO K7RE K7RSB K7SWF K7SZ
K7TFC K7TP K7TQ K7WXW K8ADO K8AQZ K8AR K8CQA K8FZY K8IQY
K8MAZ K8MEG K8UFK K8WPE K8WXA K8YPH K8ZFJ K8ZJC K8ZT K9APW
K9CJM K9DXA K9DZT K9EEI K9EID K9HDX K9HVL K9JP K9JWV K9NRW
K9OSC K9PL K9PX K9RNN K9RWU K9TLM K9UT K9UTK K9VIC K9VP
K9ZTV K9ZZP KAØAAM KAØENU KAØFZR KAØHMQ KAØHVE KAØIQT KAØKMD KAØKRN
KAØKUY KAØNCR KAØYNW KA1LOR KA1OPS KA1OWC KA1YDI KA1ZFY KA2CAQ KA2RRZ
KA2SSX KA3PSO KA3RYS KA3WEL KA3ZOF KA4GUM KA4NHW KA4RUR KA5CNT KA5ELD
KA5ITO KA5J KA5KLA KA5KXW KA5NLY KA5PVB KA5PXK KA5QXY KA5TWD KA5VZE
KA5ZAK KA6QWY KA8HDE KA8HTE KA8LLE KA8ONW KA8OPJ KA8SYV KA8VSI KA9KQH
KA9LEK KA9PIJ KA9VHG KBØETU KBØHAZ KBØIER KBØKA KBØLCO KBØLSM KBØPGI
KBØQHZ KBØQIE KBØQZ KBØR KBØSI KBØTZI KBØWD KBØWZI KBØXT KBØZKE
KB1OIQ KB2HSH KB2LEB KB2XJ KB3DRW KB3JC KB3MCT KB3MUN KB3TCZ KB3VZL
KB4GNR KB4QNR KB4QQJ KB5BRH KB5DGH KB5FCF KB5HRS KB5JO KB5TUO KB6QR
KB8IMP KB8MVP KB8TR KB8XG KB9EWG KB9JLO KB9MHH KB9SKP KB9VUJ KB9ZTF
KCØBKR KCØCCR KCØDAD KCØDD KCØDE KCØDWV KCØEEP KCØGDV KCØGMF KCØIFQ
KCØJQH KCØKBC KCØKSV KCØM KCØMAX KCØMOG KCØMTE KCØNRO KCØO KCØOIA
KCØPET KCØPP KCØQIC KCØQIK KCØQLU KCØRDM KCØRQV KCØTHP KCØTYH KCØVDY
KCØVSJ KCØWFW KCØWNP KCØYNT KCØZLR KC1FB KC1IHS KC1V KC2CXY KC2EE
KC2GZQ KC2QAT KC2ZFO KC3FHJ KC3ISE KC3JLJ KC3RN KC4DYM KC4FLT KC5CDE
KC5CW KC5IIE KC5IZN KC5LAN KC5RT KC5TTY KC5WA KC7BSY KC7DVF KC8EON
KC8NDA KC8TQP KC8UAR KC8YFG KC9AXZ KC9HDP KC9IH KC9JXE KC9LIF KC9ON
KC9PYD KC9THA KC9TUI KC9UNL KDØAFI KDØAKF KDØBSI KDØEJA KDØGDV KDØHHD
KDØIDG KDØJXN KDØLSY KDØLUM KDØMOF KDØMOY KDØMQO KDØMXD KDØOIA KDØPBX
KDØPGK KDØPGM KDØQJL KDØQNM KDØQWD KDØRII KDØRSK KDØSZS KDØTEP KDØTNH
KDØTSX KDØTXO KDØUCP KDØVUL KDØWAT KDØWAU KDØWF KDØWKV KDØYTB KD2DHT
KD2JQG KD2KUB KD2KW KD4EPG KD4GUB KD4JS KD4OBQ KD4UKW KD5ALD KD5EJA
KD5ET KD5EYN KD5KJ KD5KXF KD5MPL KD5NUY KD5NWH KD5PPK KD5RJZ KD5RYO
KD5TNC KD5Z KD5ZZK KD6A KD7ZD KD8GZ KD8OCW KD9AGH KD9BPY KD9CJT
KD9EHB KD9ETC KD9JOK KEØAIR KEØAKN KEØAZ KEØBFF KEØBFR KEØBTB KEØBVP
KEØCHK KEØCNB KEØDD KEØFIL KEØFWS KEØHYJ KEØIMB KEØIUV KEØJZS KEØKAC
KEØMAE KEØMPK KEØMXG KEØN KEØNVC KEØNXV KEØPHT KEØPPT KEØQLO KEØRX
KEØSOL KEØWW KE2GE KE2KM KE3KQ KE4ESQ KE4EST KE4I KE4LJH KE4RG
KE4RQ KE50AX KE5HYA KE5IRK KE5KGQ KE5KWE KE5LNK KE5ODX KE5RBS KE5RLA
KE5TC KE5UFY KE5VRN KE5WGI KE5YBN KE5ZDU KE6BB KE6FAW KE6MUE KE6RS
KE7ZJC KE8AOL KE8IVW KE9D KE9V KFØCR KFØNAF KFØS KFØUR KFØXV
KF1SH KF2TP KF43ECM KF4ECM KF4LDN KF4MXF KF4TAP KF4WCE KF5AFN KF5BSK
KF5CSW KF5DTZ KF5NAG KF5ND KF5NOY KF5NWC KF5OIJ KF5RAU KF5RYI KF5WCK
KF5WCX KF6FJU KF6FVD KF7DYU KF7HB KF7JZH KF7PXT KF7SEY KF7WNS KF7YFF
KF7ZVL KF9F KGØMZ KGØPP KGØRD KGØRN KGØYR KG3W KG4BAS KG4GCX
KG4GVL KG4HSY KG4IGC KG4SDR KG4ZGA KG4ZXN KG5AOP KG5GTE KG5HLB KG5HMO
KG5JST KG5JUP KG5NKW KG5OED KG5OHK KG5TQE KG5UK KG5VNI KG5WST KG5WWO
KG6EYE KG6HUM KG6LI KG7E KG7GPG KG7IVE KG7IZX KG9RB KH2JK KH2RU
KH2SR KIØBK KI2V KI3F KI4VTT KI5KC KI6DS KI6J KI6MOE KI6NAZ
KI7BKK KI7HDV KI7IIM KI7PSZ KI8R KJØC KJØQ KJ3P KJ4CIA KJ4DHI
KJ4HE KJ4KBP KJ4SLK KJ5OM KJ6DIF KJ6LOV KKØS KK1X KK4BSZ KK4BVN
KK4DQJ KK4ETK KK4GBK KK4IAJ KK4ITX KK4LIG KK4LPG KK4MHI KK4PTV KK4UNZ
KK5IB KK5NA KK5QA KK6AOP KK6GXG KK6VGE KK9D KLØSW KL7AH KL7IXI
KL7VK KL7XP KMØY KM4BPE KM4CPI KM4DHL KM4IU KM4IYQ KM4JRG KM4QVM
KM4SFF KM4SWN KM4YY KM5BJ KM5H KN1H KN2I KN4AIO KN4FAD KN4GPT
KN8Z KOØTER KO4MC KO6FL KO8S KP3A KP4WK KQ2C KRØI KR2Z
KR9Z KT3A KT3R KT4LF KT5H KT5TT KU4GW KU4UV KU5M KU7Y
KU8H KU8S KV4QB KV6Z KV8X KW1K KW4DI KW4M KW7OS KX4KE
KX4TT KX8I KYØO KY8K KZ5ED LA1JFA MØKKA MØNDE M1BUU M1BVX
M1CXK MMØCJT MMØCWJ NØADV NØALO NØAR NØAZZ NØCNM NØCRD NØEAX
NØEHP NØEVH NØFIB NØFNZ NØGWX NØGZZ NØHKK NØIB NØJBF NØJKK
NØJL NØJN NØJRN NØJTE NØJUG NØKN NØKSF NØLBY NØMAP NØMII
NØMPM NØNB NØNBD NØNEG NØOU NØPGG NØPHU NØPPF NØQLT NØRRY
NØRSN NØSA NØSM NØSO NØSPJ NØTDJ NØTES NØTGR NØTKN NØTKO
NØTTU NØTU NØUTJ NØVI NØVKF NØVRP NØWKZ NØWL NØWNI NØWNV
NØXM NØYJ NØZH NØZPD N1CUU N1DAM N1DDY N1DN N1ESE N1FN
N1HOB N1II N1OVN N1PQ N1PZB N1SER N1SZO N1TYH N1VIN N1XF
N1YUK N2BEH N2DKB N2HTT N2JNZ N2NZS N2QFD N2TRJ N2UHC N2UM
N2WN N3AAZ N3CI N3CUZ N3CZ N3EFN N3HEE N3IO N3IOD N3OS
N3PEE N3SB N3SGD N3TLQ N3TS N4CCB N4CHC N4DLT N4DR N4ELM
N4EO N4ESS N4EWT N4GKC N4HE N4HFA N4IJ N4JBJ N4JER N4KGL
N4KV N4LAG N4LCD N4LKE N4NSS N4PF N4QA N4RSN N4SO N4TMM
N4TTI N4TYX N4UE N4XRO N4YG N4ZCG N5AF N5BUD N5BXN N5CFM
N5CLS N5DJY N5DKM N5DRB N5DRG N5DUX N5DWI N5GW N5IB N5JKY
N5JPX N5JWM N5KDO N5KIG N5LED N5LH N5LXW N5MWR N5MZX N5NI
N5OSG N5QM N5SEZ N5SHI N5TTI N5VMO N6CES N6DGY N6HPX N6IET
N6MMA N6MST N6PG N6STA N7AOB N7AZ N7JUO N7MAE N7MOB N7NET
N7QS N7RV N7UN N7WM N8AFT N8BNE N8CHR N8DEA/QRP N8DIV N8FOX
N8KZ N8LA N8PZR N8RVE N8VCL N8VOC N8WE N8XEE N8YA N8YBZ
N8YJY N8YQD N9BAV N9BVK N9EGT N9GTM N9HHE N9IN N9OPS N9PCS
N9PUZ N9RLO N9SIU N9SKN N9TLM N9WAT N9XCK N9ZXL NA1MH NA6MG
NBØW NB1C ND9M NE2B NE2E NE2J NE5DL NE5O NFØJ NFØR
NF5K NF5U NF7D NF9E NGØR NG1P NG3V NG4R NIØC NIØT
NI8N NI9M NJ7V NJ8U NK2C NK7B NK8O NL7HH NMØS NM4T
NM5S NM8B NM8U NN4E NN7EE NN8B NN9K NOØN NO5R NP3CW
NQØM NQØN NQØRP NQ5R NQ7K NR3P NR5A NS1E NS4Q NS5U
NS5Z NS6X NS9M NT4Z NT9K NUØP NUØS NUØV NU6I NU7Y
NVØP NVØU NV4V NV5F NV9X NWØY NW7US NW8L NX1K NYØJ
NYØV NY2KC NY4G NZ2W NZ8J OE6WTD ON5EST ON6KE ON6RL ON6UU
ON7GR OZ1FKU PA1MR PA1TAS PD4CNX PE1NNZ PP6AJM PR7AI PY1EPU PY2SUN
PY2UZZ RA3XEG S57D SA5BKE SM6MPA SM7DRH SQ8LUY SV2AJX SV2CLJ SV7CUD
SV8CYR VA2SS VA3EGY VA3HOD VA3MA VA3RCS VA3ROM VA3SQ VE2DPE VE2GT
VE2JCW VE3FAL VE3FXQ VE3GYY VE3HMK VE3IPS VE3LCW VE3MAL VE3NXB VE3RRD
VE3WDM VE3WPZ VE4FEB VE4WD VE4WI VE7AJJ VE7JA VE7KCY VE7PRJ VE9GIS
VE9VIC VK2DMH VK2GAZ VK2RH VK3LA VK3LX VK3TZE VK4JDJ VK5GI VK6JB
VK6MSC VK6VZ VK8FEET VO1JCC VU2DSI VU2ESH VU2LX VU2PLG VU2VIZ VU3YJM
WØACH WØAJM WØAO WØAV WØAVQ WØCH WØCLR WØCSR WØCWA WØDEU
WØDF WØDT WØEA WØEAX WØEB WØEP WØERE WØERI WØFEN WØFNQ
WØGK WØGTH WØGX WØHPE WØIE WØIIT WØIM WØIS WØITT WØJMS
WØJMW WØKRF WØLOM WØMFQ WØMGA WØMNA WØMNE WØMQY WØNEB WØODI
WØODJ WØOOW WØOTM WØPC WØPFO WØPSK WØPT WØPWE WØPYA WØQFW
WØRPZ WØRU WØSGM WØSRB WØSY WØSZV WØTCW WØTJ WØTLN WØUFO
WØUSH WØVJC WØVT WØWAC WØWCA WØXI WØZIF W1AER W1ATE W1CFZ
W1FJI W1GN W1HHU W1IU W1MSW W1PNS W1REX W1ROD W1SBY W1SFR
W1UG W1UJR W1VZR W2BJN W2BPI W2CTX W2DLC W2FND W2GCS W2GHF
W2IV W2IX W2KRH W2LAC W2LJ W2MW W2NDG W2PTZ W2SH W2WC
W3BBO W3BNO W3FIS W3FPR W3LES W3LGA W4BWS W4CX W4DMC W4FKM
W4GNS W4HCR W4IEN W4KGH W4OA W4OLR W4PAH W4QO W4RK W4TRJ
W4UCA W4ULY W4USF W4YMA W4YN W4ZY W5AB W5ACM W5BL W5CCP
W5CFT W5CJF W5COV W5CSJ W5CYF W5DLB W5DOR W5DRC W5EET W5GZT
W5HEH W5IJH W5IPA W5JAY W5JCS W5JH W5KKM W5NZ W5ODS W5OLE
W5RR W5RST W5RZ W5USJ W5VAF W5VMA W5WIL W5XE W5YE W6BRD
W6MDL W6PAN W6SFM W6SU W6WG W7AQK W7DAU W7DSA W7GRV W7JD
W7KFI W7KU W7RDP W7SWB W7UTP W7WEL W8AEF W8AIM W8AP W8DIZ
W8EJO W8FG W8FKI W8GPF W8LU W8MEG W8MZ W8NWA W8RDG W8WOT
W9AC W9ALV W9EBK W9ESX W9EUM W9FHA W9HZC W9JDH W9JSB W9LUO
W9OUS W9PZ W9QS W9UX W9VHE W9WB W9WOC WAØAFB WAØAYI WAØDTH
WAØITP WAØKNW WAØKWI WAØLPW WAØMWW WAØPAC WAØPWK WAØROX WAØUIG WAØZOG
WA1DLZ WA1EDJ WA1GWH WA1ISA WA2CKY WA2HTF WA2OQJ WA3GGV WA3OPY WA4AQW
WA4CZD WA4DD WA4FOM WA4JM WA4MNT WA4OKO WA4RG WA4RXG WA4YHL WA4ZOF
WA5BDU WA5HRC WA5LPW WA5LSV WA5PSA WA5ROP WA5WD WA6AAI WA6CML WA7DUY
WA7UMH WA7ZYQ WA8BXN WA8MCQ WA8PGE WA8QCA WA8QFE WA8REI WA8X WA9AOE
WA9BNZ WA9LT WA9PWP WA9RVU WA9SSO WBØ0 WBØBTY WBØCFF WBØGKL WBØIYC
WBØJQM WBØMHU WBØMNA WBØNYD WBØOXE WBØP WBØPDR WBØPTZ WBØQFU WBØQQT
WBØWAO WBØWQS WB1GNL WB1HGA WB2BNB WB2FYZ WB2GFN WB2LHP WB2LQF WB2QMY
WB2YAF WB3AVF WB4AEG WB4GLJ WB4KKI WB4MMW WB4MNK WB4NNY WB4OMM WB4SNU
WB4TJH WB5AAA WB5ARI WB5BKL WB5CTS WB5HQO WB5JGU WB5JNC WB5KZO WB5MLA
WB5MNK WB5NNS WB5OFD WB5OJJ WB5RVZ WB5UDE WB6AGR WB6HVH WB6RUN WB6TNL
WB7DRU WB7EUX WB7TPH WB8EJN WB8ICN WB8SIW WB8WOJ WB8YRS WB8YYY WB9CTP
WB9DLC WB9FLW WB9NLZ WB9QIQ WB9SFG WC7J WC7S WDØACB WDØBC WDØBLR
WDØCFH WDØCNZ WDØESF WD2AGQ WD3K WD4ET WD4EXI WD4LNW WD4ON WD5AGO
WD5CMA WD5DZG WD5L WD6BGN WD8BXS WD8DMY WD8DSB WD8KRV WD8NHK WD8RIF
WD8TD WD9DWE WD9EEK WD9F WD9GON WD9GTE WEØG WEØH WEØR WE5WGI
WFØC WFØGMN WF2F WGØAT WG2N WG5F WG5G WG8Y WH6EOF WH6MS
WI4T WJ1R WJ2E WKØG WM4P WNØBSA WNØI WNØR WNØWWY WN7Z
WQ5RP WQ5T WQ8S WR3T WR5T WR5U WR9H WSØZ WS1K WS4S
WTØD WT2W WT4TT WT7D WU1U WU1V WU8G WVØH WV9K WV9N
WW4DD WW9H WX1DER WX4CAZ WX5XTL WY4R WY7RM WZØW YBØNSI YD1IUK
YD7MHZ YO2BTL ZL1ANY ZL2AMZ ZL2TCA ZL2TCH ZS6AI ZS6CVF
 
© Copyright 2006....2018 - Four State QRP Group

The files and images on this site unless otherwise noted are copyright by
the Four State QRP Group and may not be published or used without permission.