Four State QRP Group

Four State
Archives

 

List of Licensed Operators from
Four State QRP Reflector and OzarkCon Attendees

The list currently contains 1787 call signs.

Find Callsign for 4SQRP ID #    

 
2IØCGZ 4S6GGS 8P9BM AAØB AAØBP AAØGK AAØKW AAØLV AAØNI AAØRQ
AAØVE AAØZZ AA1IY AA1OF AA2VG AA4GA AA4LS AA4NN AA5CO AA5EM
AA5TB AA5TN AA5VE AA6AS AA6KI AA7EE AA7EQ AA7US AA7VW AA7W
AA7XA AA8JW AA9AA AA9BD AA9IL AA9UC ABØAH ABØDK ABØHP ABØLJ
ABØMO ABØSR ABØTT AB1AV AB1EE AB3RU AB4QL AB5PX AB7OC AB9BZ
AB9CA ACØAX ACØBN ACØBQ ACØGP ACØHA ACØI ACØNF ACØOW ACØSR
ACØZU AC4CX AC4ST AC5EH AC5K AC7LX AC8AP AC8YE AC9DN AC9GK
AC9GKX ADØAF ADØAN ADØCW ADØDA ADØEF ADØHQ ADØIV ADØK ADØKA
ADØKI ADØQG ADØQL ADØQM ADØTD ADØTF ADØUS ADØUY ADØYM AD4SM
AD5A AD5YQ AD6CW AD7GR AD7JT AD7OO AD7XN AEØBZ AEØCW AEØDI
AEØSW AE3J AE4LD AE4Y AE5AU AE5CP AE5DE AE5II AE5IX AE5K
AE5KA AE5VM AE5X AE5ZZ AE6TY AE7US AE9Q AF2DX AF4B AF4K
AF4OI AF5AF AF5KQ AF5OI AF5UO AF5WH AF5XH AF6MW AF7HG AF9W
AG1P AG4CK AG4P AG5M AI2D AI2H AI4EE AI4VV AI9N AJ4AY
AJ4VF AJ4VX AKØB AKØW AK3F AK4HA AK4JA AK4LF AK4VL AK5K
AK9A AL7AH AL7FS AL7GG AL7GQ AL7JK AL7V BV4WG BX6ABC C91PM
CO2KK CT2GET CT2IRT DF5JL DF9HO DH3FR DJ7CR DJ8EF DK5LP DL1BJA
DL1SDZ DL2FN DL2THL DM9KT DU3LA E41WT EA1ITC EA4DAT EA8BVP EC1AE
EI2JP EI4GOB EI6KF F4VQE F5MYU F6EHP F6FVX GØBHX GØBWG GØHKC
GØMOU GØPJO GØUBE GØXAR G3JRH G3LYD G3MFJ G3OSR G3RYP G3UD
G4GXL G4IZS G4JVJ G4KPI G4LJG G4LLW G4OJF G4OZG G4SMB G4UDG
G4WIF G4XHE G6HUI G6YBC G7ENA G8IAR G8YSE GMØNWI GM4FQE GM4YLN
HB9PJT HB9RML HZ1DG IK4MEC IW3IDS IZ4KBS IZ4RTB IZ5RAQ IZ7NDH JA9MAT
JI6AJF JL1HID JR2VYS KØAE KØAEA KØAMD KØATZ KØAWB KØAZ KØBC
KØBOG KØBXB KØCIY KØDAS KØEAP KØEET KØEMT KØERE KØESE KØEW
KØFG KØFHG KØGK KØGUN KØGWR KØIDT KØIFO KØJBS KØJDL KØJEM
KØJFJ KØJL KØJQZ KØKEX KØLWY KØMBT KØMC KØNEB KØNG KØOD
KØOXB KØPIE KØQH KØSCN KØWCM KØWDO KØWFS KØXM KØYR K1AUS
K1CHM K1IX K1NAJ K1OQ K1QP K1SWL K1TES K1XS K1YHR K2ANC
K2ATX K2BEW K2CHA K2DCD K2GWH K2HIZ K2HT K2JB K2JHU K2KAL
K2LMQ K2PHD K2TL K2ULZ K2WO K2WW K3CKA K3EMS K3ESE K3HQL
K3ISI K3JH K3JZD K3KY K3NLT K3PEG K3PG K3RKO K3RLL K3VIG
K3VPZ K3VSA K3YQU K4AED K4ARQ K4AVX K4AXF K4BAI K4ENC K4EQ
K4IGL K4JDC K4JGA K4JTA K4KBL K4KKQ K4KRW K4LNN K4LRM K4MLP
K4MMG K4MOL K4MTJ K4NCT K4NE K4QQ K4RT K4UPG K4UQC K4VLP
K4WJR K4YA K4YND K5ACO K5AED K5AHH K5AIR K5ATG K5BEZ K5BWJ
K5CPU K5DEL K5DP K5DUZ K5DW K5EEJ K5ERJ K5EST K5FSE K5HG
K5HP K5ID K5ITM K5IX K5JFB K5JS K5JTL K5JYD K5LG K5LZJ
K5MGJ K5MO K5MSG K5MVR K5MYJ K5NWA K5OSA K5QBX K5QNM K5QO
K5RLN K5TD K5TEB K5TTE K5UNY K5UOS K5UP K5UTM K5WMG K5WMS
K5YCM K5ZU K6CMG K6DMT K6DNV K6ESE K6FOD K6KL K6QKL K6QLH
K6TM K6WKR K6WLM K6ZLU K7AGN K7CWQ K7DD K7EK K7ELH K7END
K7EPH K7FPM K7IN K7MET K7MJG K7PX K7QO K7RE K7RSB K7SWF
K7SZ K7TFC K7TP K7TQ K7WXW K8ADO K8AQZ K8AR K8CQA K8FZY
K8IQY K8MAZ K8MEG K8UFK K8WPE K8WXA K8YPH K8ZFJ K8ZJC K8ZT
K9APW K9CJM K9DXA K9DZT K9EEI K9EID K9HDX K9HVL K9JP K9JWV
K9NRW K9OSC K9PL K9PX K9RNN K9RWU K9TLM K9UT K9UTK K9VIC
K9VP K9ZTV K9ZZP KAØAAM KAØENU KAØFZR KAØHMQ KAØHVE KAØIQT KAØKMD
KAØKRN KAØKUY KAØNCR KAØYNW KA1LOR KA1OPS KA1OWC KA1YDI KA1ZFY KA2CAQ
KA2RRZ KA2SSX KA2YRA KA3PSO KA3RYS KA3WEL KA3ZOF KA4GUM KA4NHW KA4RUR
KA5CNT KA5ELD KA5ITO KA5J KA5KLA KA5KXW KA5NLY KA5PVB KA5PXK KA5QXY
KA5TWD KA5VZE KA5ZAK KA6QWY KA8HDE KA8HTE KA8LLE KA8ONW KA8OPJ KA8SYV
KA8VSI KA9KQH KA9LEK KA9PIJ KA9VHG KBØETU KBØHAZ KBØIER KBØKA KBØLCO
KBØLSM KBØPGI KBØQHZ KBØQIE KBØQZ KBØR KBØSI KBØTZI KBØWD KBØWZI
KBØXT KBØZKE KB1OIQ KB2HSH KB2LEB KB2XJ KB3DRW KB3JC KB3MCT KB3MUN
KB3TCZ KB3VZL KB4GNR KB4QNR KB4QQJ KB5BRH KB5DGH KB5FCF KB5HRS KB5JO
KB5PWL KB5TUO KB6QR KB8IMP KB8MVP KB8TR KB8XG KB9BVN KB9EWG KB9JLO
KB9MHH KB9SKP KB9VUJ KB9ZTF KCØBKR KCØCCR KCØDAD KCØDD KCØDE KCØDWV
KCØEEP KCØGDV KCØGMF KCØIFQ KCØJQH KCØKBC KCØKSV KCØM KCØMAX KCØMOG
KCØMTE KCØNRO KCØO KCØOIA KCØPET KCØPP KCØQIC KCØQIK KCØQLU KCØRDM
KCØRQV KCØTHP KCØTYH KCØU KCØVDY KCØVSJ KCØWFW KCØWNP KCØYNT KCØZLR
KC1FB KC1IHS KC1V KC2CXY KC2EE KC2GZQ KC2QAT KC2ZFO KC3FHJ KC3GSV
KC3ISE KC3JLJ KC3RN KC4DYM KC4FLT KC5CDE KC5CW KC5IIE KC5IZN KC5LAN
KC5RT KC5TTY KC5WA KC7BSY KC7DVF KC8EON KC8NDA KC8TQP KC8UAR KC8YFG
KC9AXZ KC9HDP KC9IH KC9JXE KC9LIF KC9ON KC9PYD KC9THA KC9TUI KC9UNL
KDØAFI KDØAKF KDØBSI KDØEJA KDØGDV KDØHHD KDØIDG KDØJXN KDØLSY KDØLUM
KDØMOF KDØMOY KDØMQO KDØMXD KDØOIA KDØPBX KDØPGK KDØPGM KDØQJL KDØQNM
KDØQWD KDØRII KDØRSK KDØSZS KDØTEP KDØTNH KDØTSX KDØTXO KDØUCP KDØVUL
KDØWAT KDØWAU KDØWF KDØWKV KDØYTB KD2DHT KD2JQG KD2KUB KD2KW KD2MU
KD4EPG KD4GUB KD4JS KD4OBQ KD4UKW KD5ALD KD5EJA KD5ET KD5EYN KD5KJ
KD5KXF KD5MPL KD5NUY KD5NWH KD5PPK KD5RJZ KD5RYO KD5TNC KD5Z KD5ZZK
KD6A KD7ZD KD8GZ KD8OCW KD8ZZJ KD9AGH KD9BPY KD9CJT KD9EHB KD9ETC
KD9JOK KEØAIR KEØAKN KEØAZ KEØBFF KEØBFR KEØBTB KEØBVP KEØCHK KEØCNB
KEØDD KEØEBY KEØFIL KEØFWS KEØHYJ KEØIMB KEØIUV KEØJZS KEØKAC KEØMAE
KEØMPK KEØMXG KEØN KEØNVC KEØNXV KEØPHT KEØPPT KEØQAV KEØQLO KEØRX
KEØSOL KEØWW KE2GE KE2KM KE3KQ KE4ESQ KE4EST KE4I KE4LJH KE4RG
KE4RQ KE50AX KE5HYA KE5IRK KE5KGQ KE5KWE KE5LNK KE5ODX KE5RBS KE5RLA
KE5TC KE5UFY KE5VRN KE5WGI KE5YBN KE5ZDU KE6BB KE6FAW KE6MUE KE6RS
KE7ZJC KE8AOL KE8IVW KE9D KE9V KFØCR KFØNAF KFØS KFØUR KFØXV
KF1SH KF2TP KF43ECM KF4ECM KF4LDN KF4MXF KF4TAP KF4WCE KF5AFN KF5BSK
KF5CSW KF5DTZ KF5NAG KF5ND KF5NOY KF5NWC KF5OIJ KF5RAU KF5RYI KF5WCK
KF5WCX KF6FJU KF6FVD KF7DYU KF7HB KF7JZH KF7PXT KF7SEY KF7WNS KF7YFF
KF7ZVL KF9F KGØEW KGØMZ KGØPP KGØRD KGØRN KGØYR KG3W KG4BAS
KG4GCX KG4GVL KG4HSY KG4IGC KG4SDR KG4ZGA KG4ZXN KG5AOP KG5GTE KG5HLB
KG5HMO KG5JST KG5JUP KG5NKW KG5OED KG5OHK KG5TQE KG5UK KG5VNI KG5WST
KG5WWO KG6EYE KG6HUM KG6LI KG7E KG7GPG KG7IVE KG7IZX KG9RB KH2JK
KH2RU KH2SR KIØBK KI2V KI3F KI4VTT KI5KC KI6DS KI6J KI6MOE
KI6NAZ KI7BKK KI7HDV KI7IIM KI7PSZ KI8R KJØC KJØQ KJ3P KJ4CIA
KJ4DHI KJ4HE KJ4KBP KJ4SLK KJ5OM KJ6DIF KJ6LOV KKØS KK1X KK4BSZ
KK4BVN KK4DQJ KK4ETK KK4GBK KK4IAJ KK4ITX KK4LIG KK4LPG KK4MHI KK4PTV
KK4UNZ KK5IB KK5NA KK5QA KK6AOP KK6GXG KK6VGE KK9D KLØSW KL7AH
KL7IXI KL7VK KL7XP KMØY KM4BPE KM4CPI KM4DHL KM4IU KM4IYQ KM4JRG
KM4QVM KM4SFF KM4SWN KM4YY KM5BJ KM5H KM5PO KN1H KN2I KN4AIO
KN4FAD KN4GPT KN8Z KOØTER KO4MC KO6FL KO8S KP3A KP4WK KQ2C
KRØI KR2Z KR9Z KT3A KT3R KT4LF KT5H KT5TT KU4GW KU4UV
KU5M KU7Y KU8H KU8S KV4QB KV6Z KV8X KW1K KW4DI KW4JS
KW4M KW7OS KX4KE KX4TT KX8I KYØO KY8K KZ5ED LA1JFA MØKKA
MØNDE M1BUU M1BVX M1CXK MMØCJT MMØCWJ NØADV NØALO NØAR NØAZZ
NØCNM NØCRD NØEAX NØEHP NØEVH NØFIB NØFNZ NØGWX NØGZZ NØHKK
NØIB NØJBF NØJKK NØJL NØJN NØJRN NØJTE NØJUG NØKN NØKSF
NØLBY NØMAP NØMII NØMPM NØNB NØNBD NØNEG NØOU NØPGG NØPHU
NØPPF NØQLT NØRRY NØRSN NØSA NØSM NØSO NØSPJ NØTDJ NØTES
NØTGR NØTKN NØTKO NØTTU NØTU NØUTJ NØVI NØVKF NØVRP NØWKZ
NØWL NØWNI NØWNV NØXM NØYJ NØZH NØZPD N1CUU N1DAM N1DDY
N1DN N1ESE N1FN N1GPA N1HOB N1II N1KWW N1OVN N1PQ N1PZB
N1SER N1SZO N1TYH N1VIN N1XF N1YUK N2BEH N2DKB N2HTT N2JNZ
N2NZS N2QFD N2TRJ N2UHC N2UM N2WN N3AAZ N3CI N3CUZ N3CZ
N3EFN N3HEE N3IO N3IOD N3JWJ N3OS N3PEE N3SB N3SGD N3TLQ
N3TS N4CCB N4CHC N4DLT N4DR N4ELM N4EO N4ESS N4EWT N4GKC
N4HE N4HFA N4IJ N4JBJ N4JER N4KGL N4KV N4LAG N4LCD N4LKE
N4NSS N4PF N4QA N4RSN N4SO N4TMM N4TTI N4TYX N4UE N4UN
N4XRO N4YG N4ZCG N5AF N5BUD N5BXN N5CFM N5CLS N5DJY N5DKM
N5DRB N5DRG N5DUX N5DWI N5GQN N5GW N5IB N5JKY N5JPX N5JWM
N5KDO N5KIG N5LED N5LH N5LXW N5MWR N5MZX N5NI N5OSG N5QM
N5SEZ N5SHI N5TTI N5VMO N6CES N6DGY N6HPX N6IET N6MMA N6MST
N6PG N6STA N7AOB N7AZ N7JUO N7MAE N7MOB N7NET N7QS N7RV
N7UN N7WM N8AFT N8BNE N8CHR N8DAH N8DEA/QRP N8DIV N8FOX N8KZ
N8LA N8PZR N8RVE N8TEM N8VCL N8VOC N8WE N8XEE N8YA N8YBZ
N8YJY N8YQD N9BAV N9BVK N9EGT N9GTM N9HHE N9IN N9OPS N9PCS
N9PUZ N9RLO N9SIU N9SKN N9TLM N9WAT N9XCK N9ZXL NA1MH NA6MG
NBØW NB1C ND9M NE2B NE2E NE2J NE5DL NE5O NFØJ NFØR
NF5K NF5U NF7D NF9E NGØR NG1P NG3V NG4R NIØC NIØT
NI8N NI9M NJ7V NJ8U NK2C NK7B NK8O NL7HH NMØS NM4T
NM5S NM8B NM8U NN4E NN7EE NN8B NN9K NOØN NO5R NP3CW
NQØM NQØN NQØRP NQ5R NQ7K NR3P NR5A NS1E NS4Q NS5U
NS5Z NS6X NS9M NT4Z NT9K NUØP NUØS NUØV NU6I NU7Y
NVØP NVØU NV4V NV5F NV9X NWØY NW7US NW8L NX1K NYØJ
NYØV NY2KC NY4G NZ2W NZ8J OE6WTD ON5EST ON6KE ON6RL ON6UU
ON7GR OZ1FKU PA1MR PA1TAS PD4CNX PE1NNZ PP6AJM PR7AI PY1EPU PY2SUN
PY2UZZ RA3XEG S57D SA5BKE SM6MPA SM7DRH SQ8LUY SV2AJX SV2CLJ SV7CUD
SV8CYR VA2SS VA3EGY VA3HOD VA3MA VA3RCS VA3ROM VA3SQ VE2DPE VE2GT
VE2JCW VE3FAL VE3FXQ VE3GYY VE3HMK VE3IPS VE3LCW VE3MAL VE3NXB VE3RRD
VE3WDM VE3WPZ VE4FEB VE4WD VE4WI VE7AJJ VE7JA VE7KCY VE7PRJ VE9GIS
VE9VIC VK2DMH VK2GAZ VK2RH VK3LA VK3LX VK3TZE VK4JDJ VK5GI VK6JB
VK6MSC VK6VZ VK8FEET VO1JCC VU2DSI VU2ESH VU2LX VU2PLG VU2VIZ VU3YJM
WØACH WØAJM WØAO WØAV WØAVQ WØCH WØCLR WØCSR WØCWA WØDEU
WØDF WØDT WØEA WØEAX WØEB WØEP WØERE WØERI WØFEN WØFNQ
WØGK WØGTH WØGX WØHPE WØIE WØIIT WØIM WØIS WØITT WØJMS
WØJMW WØKRF WØLOM WØMFQ WØMGA WØMNA WØMNE WØMQY WØNEB WØODI
WØODJ WØOOW WØOTM WØPC WØPFO WØPSK WØPT WØPWE WØPYA WØQFW
WØRPZ WØRU WØSGM WØSRB WØSY WØSZV WØTCW WØTJ WØTLN WØUFO
WØUSH WØVJC WØVT WØWAC WØWCA WØXI WØZIF W1AER W1ATE W1CFZ
W1FJI W1GN W1HHU W1IU W1MNK W1MSW W1PNS W1REX W1ROD W1SBY
W1SFR W1UG W1UJR W1VZR W2BJN W2BPI W2CTX W2DLC W2FND W2GCS
W2GHF W2IV W2IX W2KRH W2LAC W2LJ W2MW W2NDG W2PTZ W2SH
W2WC W3BBO W3BNO W3FIS W3FPR W3LES W3LGA W4BWS W4CX W4DMC
W4FKM W4GNS W4HCR W4IEN W4KGH W4OA W4OLR W4PAH W4QO W4RK
W4TRJ W4UCA W4ULY W4USF W4YMA W4YN W4ZY W5AB W5ACM W5BL
W5CCP W5CFT W5CJF W5COV W5CSJ W5CYF W5DLB W5DOR W5DRC W5EET
W5GFI W5GZT W5HEH W5IJH W5IPA W5JAY W5JCS W5JH W5KKM W5NZ
W5ODS W5OLE W5RR W5RST W5RZ W5USJ W5VAF W5VMA W5WIL W5XE
W5YE W6BOW W6BRD W6MDL W6PAN W6SFM W6SU W6WG W7AQK W7DAU
W7DSA W7GRV W7JD W7KFI W7KU W7RDP W7SUA W7SWB W7UTP W7WEL
W8AEF W8AIM W8AP W8DIZ W8EJO W8FG W8FKI W8GPF W8LU W8MEG
W8MZ W8NWA W8RDG W8WOT W9AC W9ALV W9EBK W9ESX W9EUM W9FHA
W9HZC W9JDH W9JSB W9LUO W9OUS W9PZ W9QS W9UX W9VHE W9WB
W9WOC WAØAFB WAØAYI WAØDTH WAØITP WAØKNW WAØKWI WAØLPW WAØMWW WAØPAC
WAØPWK WAØRIM WAØROX WAØUIG WAØZOG WA1DLZ WA1EDJ WA1GWH WA1ISA WA2CKY
WA2ECP WA2HTF WA2OQJ WA3GGV WA3OPY WA4AQW WA4CZD WA4DD WA4FOM WA4JM
WA4MNT WA4OKO WA4RG WA4RXG WA4YHL WA4ZOF WA5BDU WA5HRC WA5LPW WA5LSV
WA5PSA WA5ROP WA5WD WA6AAI WA6CML WA7DUY WA7UMH WA7ZYQ WA8BXN WA8MCQ
WA8PGE WA8QCA WA8QFE WA8REI WA8X WA9AOE WA9BNZ WA9LT WA9PWP WA9RVU
WA9SSO WBØ0 WBØBTY WBØCFF WBØGKL WBØIYC WBØJQM WBØMHU WBØMNA WBØNYD
WBØOXE WBØP WBØPDR WBØPTZ WBØQFU WBØQQT WBØWAO WBØWQS WB1GNL WB1HGA
WB2BNB WB2FYZ WB2GFN WB2LHP WB2LQF WB2QMY WB2YAF WB3AVF WB4AEG WB4GLJ
WB4KKI WB4MMW WB4MNK WB4NNY WB4OMM WB4SNU WB4TJH WB5AAA WB5ARI WB5BKL
WB5CTS WB5HQO WB5JGU WB5JNC WB5KZO WB5MLA WB5MNK WB5NNS WB5OFD WB5OJJ
WB5RVZ WB5UDE WB6AGR WB6HVH WB6RUN WB6TNL WB7DRU WB7EUX WB7TPH WB8CAC
WB8EJN WB8ICN WB8SIW WB8WOJ WB8YRS WB8YYY WB9BKJ WB9CTP WB9DLC WB9FLW
WB9NLZ WB9QIQ WB9SFG WC7J WC7S WDØACB WDØBC WDØBLR WDØCFH WDØCNZ
WDØESF WD2AGQ WD3K WD4ET WD4EXI WD4LNW WD4ON WD5AGO WD5CMA WD5DZG
WD5L WD6BGN WD8BXS WD8DMY WD8DSB WD8KRV WD8NHK WD8RIF WD8TD WD9DWE
WD9EEK WD9F WD9GON WD9GTE WEØG WEØH WEØR WE5WGI WFØC WFØGMN
WF2F WGØAT WG2N WG5F WG5G WG8Y WH6EOF WH6MS WI4T WJ1R
WJ2E WKØG WM4P WNØBSA WNØI WNØR WNØWWY WN7Z WQ5RP WQ5T
WQ8S WR3T WR5T WR5U WR9H WSØZ WS1K WS4S WTØD WT2W
WT4TT WT7D WU1U WU1V WU8G WVØH WV9K WV9N WW4DD WW8H
WW9H WX1DER WX4CAZ WX5XTL WY4R WY7RM WZØW YBØNSI YD1IUK YD7MHZ
YO2BTL ZL1ANY ZL2AMZ ZL2TCA ZL2TCH ZS6AI ZS6CVF
 
© Copyright 2006....2018 - Four State QRP Group

The files and images on this site unless otherwise noted are copyright by
the Four State QRP Group and may not be published or used without permission.