Four State QRP Group

Four State
Archives

 

List of Licensed Operators from
Four State QRP Reflector and OzarkCon Attendees

The list currently contains 1985 call signs.

Find Callsign for 4SQRP ID #    

 
2EØIHW 2IØCGZ 4S6GGS 8P9BM AAØB AAØBP AAØCB AAØGK AAØKW AAØLV
AAØNI AAØRQ AAØVE AAØW AAØZZ AA1IY AA1OF AA2VG AA4GA AA4LS
AA4NN AA5CO AA5EM AA5KD AA5TB AA5TN AA5VE AA6AS AA6KI AA7EE
AA7EQ AA7U AA7US AA7VW AA7W AA7XA AA8JW AA9AA AA9BD AA9IL
AA9UC AA9VJ ABØAH ABØCD ABØDK ABØHP ABØLJ ABØMO ABØO ABØSR
ABØTT AB1AV AB1EE AB3RU AB4QL AB5PX AB6MT AB7OC AB9BZ AB9CA
ACØAX ACØBN ACØBQ ACØGP ACØHA ACØI ACØNF ACØOW ACØSR ACØZU
AC3B AC4CX AC4ST AC5EH AC5K AC7LX AC8AP AC8YE AC9DN AC9GK
AC9GKX ADØAF ADØAN ADØCW ADØDA ADØEF ADØHQ ADØIV ADØK ADØKA
ADØKI ADØQG ADØQL ADØQM ADØTD ADØTF ADØUS ADØUY ADØWE ADØYM
AD4SM AD5A AD5YQ AD6CW AD7GR AD7JT AD7OO AD7XN AEØBZ AEØCW
AEØDI AEØSW AEØT AE3J AE4LD AE4Y AE5AU AE5CP AE5II AE5IX
AE5K AE5KA AE5VM AE5X AE5ZZ AE6TY AE7US AE9Q AF2DX AF4B
AF4K AF4OI AF5AF AF5KQ AF5OI AF5UO AF5WH AF5XH AF6MW AF7HG
AF9W AG1P AG4CK AG4P AG5M AI2D AI2H AI4EE AI4VV AI9N
AJØEL AJ4AY AJ4VF AJ4VX AJ7F AKØB AKØW AK3F AK4HA AK4JA
AK4LF AK4VL AK5K AK9A AL7AH AL7FS AL7GG AL7GQ AL7JK AL7V
BV4WG BX6ABC C91PM CO2KK CT2GET CT2IRT DF5JL DF9HO DG2MCM DH3FR
DJ7CR DJ8EF DK5LP DL1BJA DL1SDZ DL2FN DL2THL DM9KT DU3LA E41WT
EA1ITC EA4DAT EA8BVP EC1AE EI2JP EI4GOB EI6KF F4VQE F5MPN F5MYU
F6EHP F6FVX GØBHX GØBWG GØHKC GØMOU GØPJO GØUBE GØXAR G3JRH
G3LYD G3MFJ G3OSR G3RYP G3UD G4GXL G4IZS G4JVJ G4KPI G4LJG
G4LLW G4OJF G4OZG G4SMB G4UDG G4WIF G4XHE G6HUI G6YBC G7ENA
G8IAR G8YSE GMØNWI GM4FQE GM4YLN HA5CQZ HB9PJT HB9RML HK4QWC HS1PGS
HZ1DG IK4MEC IW3IDS IZ4KBS IZ4RTB IZ5RAQ IZ7NDH JA9MAT JI6AJF JL1HID
JR2VYS KØAE KØAEA KØALE KØAMD KØATZ KØAWB KØAZ KØBC KØBOG
KØBXB KØCIY KØCSL KØDAS KØEAP KØEET KØEMT KØERE KØESE KØEW
KØFG KØFHG KØGK KØGUN KØGWR KØHQW KØIDC KØIDT KØIFO KØJBS
KØJDL KØJEM KØJFJ KØJL KØJQZ KØKEX KØLAR KØLFD KØLIN KØLWY
KØMBT KØMC KØNEB KØNG KØOD KØOXB KØPIE KØPSK KØQH KØSCN
KØWCM KØWDO KØWFS KØXM KØYR KØZK K1AUS K1CHM K1IX K1NAJ
K1OQ K1QP K1SWL K1TES K1XS K1YHR K2ANC K2ATX K2BEW K2CHA
K2DCD K2GWH K2HIZ K2HT K2JB K2JHU K2KAL K2LMQ K2MIJ K2PHD
K2TKO K2TL K2ULZ K2WO K2WW K3EMS K3ESE K3HQL K3ISI K3JH
K3JZD K3KY K3NLT K3PEG K3PG K3RKO K3RLL K3UIM K3VIG K3VPZ
K3VSA K3YQU K4ABC K4AED K4ARQ K4AVX K4AXF K4BAI K4BKC K4CEH
K4CS K4DME K4EEU K4ENC K4EQ K4FHR K4IGL K4JDC K4JGA K4KBL
K4KKQ K4KRW K4LNN K4LRM K4MLP K4MMG K4MOL K4MTJ K4NCT K4NE
K4QQ K4RT K4UPG K4UQC K4VIG K4VLP K4WJR K4YA K4YND K4ZLE
K5ACO K5AED K5AHH K5AIR K5ATG K5BEZ K5BWJ K5CPU K5DCZ K5DEL
K5DP K5DUZ K5DW K5EDM K5EEJ K5ERJ K5EST K5FSE K5FTS K5HG
K5HP K5ID K5ITM K5IX K5JFB K5JS K5JTL K5JYD K5LG K5LZJ
K5MGJ K5MO K5MSG K5MVR K5MYJ K5NWA K5OSA K5QBX K5QNM K5QO
K5RLN K5TD K5TEB K5TTE K5UNY K5UOS K5UP K5UTM K5VP K5VPN
K5WMG K5WMS K5YCM K5ZU K6CMG K6DMT K6DNV K6ESE K6FOD K6KL
K6QKL K6QLH K6TM K6WKR K6WLM K6WS K6ZLU K7AAG K7AGN K7AHR
K7CWQ K7DD K7EK K7ELH K7END K7EPH K7FPM K7III K7IN K7MET
K7MJG K7PX K7QO K7RE K7RSB K7SWF K7SZ K7TFC K7TP K7TQ
K7WXW K8ADO K8AQZ K8AR K8CQA K8EJU K8FZY K8IQY K8JCR K8MAZ
K8MEG K8ORN K8UFK K8WPE K8WXA K8YPH K8ZFJ K8ZJC K8ZT K9APW
K9CJM K9CQW K9DXA K9DZT K9EEI K9EID K9HDX K9HVL K9IR K9JP
K9JWV K9KUN K9NRW K9NSE K9OSC K9OZ K9PL K9PX K9RNN K9RWU
K9TLM K9UT K9UTK K9VER K9VIC K9VP K9ZTV K9ZZP KAØAAM KAØENU
KAØFZR KAØHMQ KAØHVE KAØINR KAØIQT KAØKMD KAØKRN KAØKUY KAØNCR KAØYNW
KA1LOR KA1OPS KA1OWC KA1YDI KA1ZFY KA2CAQ KA2RRZ KA2SSX KA2YRA KA3GGI
KA3PSO KA3RYS KA3WEL KA3ZOF KA4GUM KA4IBG KA4NHW KA4RUR KA4ZUC KA5CNT
KA5DVS KA5ELD KA5ETX KA5ITO KA5J KA5KLA KA5KXW KA5NLY KA5PVB KA5PXK
KA5QXY KA5TJS KA5TWD KA5VZE KA5ZAK KA6QWY KA8HDE KA8HTE KA8LLE KA8ONW
KA8OPJ KA8SYV KA8VSI KA9KQH KA9LEK KA9PIJ KA9VHG KBØETU KBØHAZ KBØIER
KBØKA KBØLCO KBØLSM KBØPGI KBØQHZ KBØQIE KBØQZ KBØR KBØSI KBØTZI
KBØWD KBØWZI KBØXT KBØZKE KB1OIQ KB1PJ KB2HSH KB2LEB KB2NTO KB2XJ
KB2ZSN KB3DRW KB3JC KB3MCT KB3MUN KB3SAR KB3TCZ KB3VZL KB4GNR KB4OPR
KB4QNR KB4QQJ KB4VU KB5BRH KB5DGH KB5FCF KB5HRS KB5JO KB5PWL KB5TUO
KB6QR KB7MM KB8IMP KB8MVP KB8TR KB8XG KB9BVN KB9EWG KB9JLO KB9MHH
KB9SKP KB9VUJ KB9ZTF KCØBKR KCØCCR KCØDAD KCØDD KCØDE KCØDWV KCØEEP
KCØGDV KCØGMF KCØIFQ KCØJQH KCØKBC KCØKSV KCØLR KCØM KCØMAX KCØMOG
KCØMTE KCØNRO KCØO KCØOIA KCØPET KCØPP KCØQIC KCØQIK KCØQLU KCØRDM
KCØRQV KCØTHP KCØTYH KCØU KCØVDY KCØVSJ KCØWFW KCØWNP KCØYNT KCØZLR
KC1FB KC1FD KC1IHS KC1V KC2CXY KC2EE KC2GZQ KC2QAT KC2ZFO KC3FHJ
KC3GSV KC3ISE KC3LAZ KC3RN KC4DYM KC4FLT KC4JAC KC5CDE KC5CW KC5IIE
KC5IZN KC5LAN KC5RT KC5TTY KC5WA KC7BSY KC7DVF KC8EON KC8NDA KC8TQP
KC8UAR KC8YFG KC9AXZ KC9HDP KC9IH KC9JXE KC9LIF KC9ON KC9PYD KC9THA
KC9TUI KC9TYA KC9UNL KC9UXC KDØAFI KDØAKF KDØBSI KDØEJA KDØGDV KDØGRS
KDØHHD KDØHMH KDØIDG KDØJHZ KDØJPE KDØJXN KDØLSY KDØLUM KDØMOF KDØMOY
KDØMQO KDØMXD KDØNAF KDØOIA KDØPBX KDØPGK KDØPGM KDØQJL KDØQNM KDØQWD
KDØRII KDØRSK KDØSZS KDØTEP KDØTNH KDØTSX KDØTXO KDØUCP KDØVUH KDØVUL
KDØWAT KDØWAU KDØWF KDØWKV KDØYTB KD2DHT KD2JQG KD2KUB KD2KW KD2MU
KD4EPG KD4GUB KD4JS KD4OBQ KD4UKW KD5ALD KD5EJA KD5ET KD5EYN KD5KJ
KD5KXF KD5MPL KD5NUY KD5NWH KD5PPK KD5RJZ KD5RYO KD5TNC KD5Z KD5ZZK
KD6A KD7ZD KD8GZ KD8OCW KD8ZZJ KD9BPY KD9CJT KD9EHB KD9ETC KD9INL
KD9JOK KD9MDL KEØAIR KEØAKN KEØAZ KEØBFF KEØBFR KEØBTB KEØBVP KEØCHK
KEØCNB KEØDD KEØEBY KEØFIL KEØFLC KEØFWS KEØHYJ KEØIMB KEØIUV KEØJZS
KEØKAC KEØKUY KEØMAE KEØMPK KEØN KEØNXV KEØOAP KEØQAV KEØRX KEØSOL
KEØVMX KEØVPA KEØWW KE2GE KE2KM KE3KQ KE4ESQ KE4EST KE4I KE4LJH
KE4RG KE4RQ KE50AX KE5HYA KE5IRK KE5KGQ KE5KWE KE5LNK KE5ODX KE5RBS
KE5RLA KE5TC KE5UFY KE5VRN KE5WGI KE5YBN KE5ZDU KE6BB KE6FAW KE6MUE
KE6RS KE7KPI KE7ZJC KE8AOL KE8IVW KE8JWB KE9D KE9V KFØCR KFØNAF
KFØS KFØUR KFØXV KF1SH KF2TP KF43ECM KF4CGP KF4ECM KF4LDN KF4MXF
KF4TAP KF4WCE KF5AFN KF5BSK KF5CSW KF5DTZ KF5NAG KF5ND KF5NOY KF5NWC
KF5OIJ KF5RAU KF5RYI KF5TWJ KF5VBU KF5WCK KF5WCX KF6FJU KF6FVD KF7DYU
KF7HB KF7JZH KF7PXT KF7SEY KF7WNS KF7YFF KF7ZVL KF9F KF9VV KGØEW
KGØMZ KGØPP KGØRD KGØRN KGØYR KG3W KG4BAS KG4GCX KG4GVL KG4HSY
KG4IGC KG4SDR KG4ZGA KG4ZXN KG5AOP KG5GTE KG5HLB KG5HMO KG5JST KG5NKW
KG5OED KG5OHK KG5TQE KG5UK KG5USS KG5VNI KG5WST KG5WWO KG6EYE KG6HUM
KG6LI KG7E KG7GPG KG7IVE KG7IZX KG9RB KH2JK KH2RU KH2SR KIØBK
KI2V KI3F KI4BNS KI4VTT KI4WOY KI5DJP KI5KC KI6DS KI6J KI6MOE
KI6NAZ KI7BKK KI7EIH KI7HDV KI7IIM KI8R KJØC KJØQ KJ3P KJ3X
KJ4CIA KJ4DHI KJ4HE KJ4HRL KJ4KBP KJ4SLK KJ5OM KJ6DIF KJ6LOV KJ7AKE
KKØS KK1X KK4BSZ KK4BVN KK4ETK KK4GBK KK4IAJ KK4ITX KK4LIG KK4LPG
KK4MHI KK4PTV KK4UNZ KK5IB KK5NA KK5QA KK6AOP KK6GXG KK6RHW KK6VGE
KK9D KLØSW KL7AH KL7IXI KL7VK KL7XP KMØY KM4BPE KM4CPI KM4DHL
KM4F KM4FO KM4IU KM4IYQ KM4JRG KM4QVM KM4SBQ KM4SFF KM4SWN KM4YY
KM5BJ KM5H KM5PO KM6KJE KM9N KN1H KN2I KN4AIO KN4FAD KN4GPT
KN4QDE KN4ROD KN8Z KOØTER KO4MC KO6FL KO8S KP3A KP4WK KQ2C
KRØHN KRØI KRØNS KR9Z KS4NS KS4V KT3A KT3R KT4LF KT5H
KT5TT KU4GW KU4UV KU5M KU7Y KU8H KU8S KV4QB KV6Z KV8X
KW1K KW4DI KW4JS KW4M KW4MJ KW7OS KX3DX KX4TT KX8I KYØO
KY8K KZ5ED LA1JFA MØKKA MØNDE M1BUU M1BVX M1CXK M5MDH MMØCJT
MMØCWJ MWØLQZ NØADV NØALO NØAR NØAZZ NØCNM NØCRD NØEAX NØEHP
NØEVH NØFIB NØFNZ NØGWX NØGZZ NØHKK NØIB NØJBF NØJKK NØJL
NØJN NØJRN NØJTE NØJUG NØKN NØKSF NØLBY NØLN NØLVG NØMAP
NØMII NØMPM NØNB NØNBD NØNEG NØOU NØPGG NØPPF NØQLT NØRRY
NØRSN NØSA NØSM NØSO NØSPJ NØSS NØTDJ NØTES NØTGR NØTKN
NØTKO NØTLD NØTTU NØTU NØUTJ NØVI NØVKF NØVRP NØWKZ NØWL
NØWNI NØWNV NØXM NØYJ NØZH NØZPD N1CUU N1DAM N1DDY N1DN
N1ESE N1FN N1GPA N1HOB N1II N1KWW N1OVN N1PQ N1PZB N1SER
N1SZO N1TYH N1VIN N1YR N1YUK N2AF N2APB N2BEH N2DKB N2EI
N2HTT N2IU N2JNZ N2NZS N2QFD N2RGT N2TRJ N2UHC N2UM N2WN
N3AAZ N3ATH N3CI N3CUZ N3CZ N3EFN N3HEE N3IO N3IOD N3JWJ
N3OS N3PEE N3RBN N3SB N3SGD N3TLQ N3TS N4CCB N4CHC N4DLT
N4DR N4EII N4ELM N4EO N4ESS N4EWT N4FLC N4GKC N4HE N4HFA
N4JBJ N4JER N4KGL N4KV N4LAG N4LCD N4LKE N4MDP N4MJ N4NSS
N4PF N4PIR N4QA N4RSN N4SO N4TMM N4TTI N4TYX N4UE N4UN
N4XRO N4YG N4ZCG N5AF N5BUD N5BXN N5CFM N5CLS N5DJY N5DKM
N5DRB N5DRG N5DUX N5DWI N5GQN N5GW N5IB N5JKY N5JPX N5JWM
N5KDO N5KIG N5LED N5LH N5LXW N5MWR N5MZX N5NI N5OSG N5QM
N5SEZ N5SHI N5TTI N5VMO N6CES N6DGY N6HMR N6HPX N6IET N6MMA
N6MST N6PG N6STA N6ZKL N7AOB N7AZ N7JUO N7MAE N7MOB N7NET
N7QS N7RV N7UN N7WM N8AFT N8BNE N8CHR N8DAH N8DEA/QRP N8DIV
N8FOX N8KIJ N8KZ N8LA N8PZR N8RVE N8TEM N8VCL N8VOC N8WE
N8XEE N8YA N8YBZ N8YJY N8YQD N8ZP N9BAV N9BVK N9DBJ N9EGT
N9GTM N9HHE N9IN N9OG N9OPS N9PCS N9PUZ N9RLO N9SIU N9SKN
N9TLM N9WAT N9XCK N9ZXL NA1MH NA2CC NA6MG NBØW NB1C ND9M
NE2B NE2E NE2J NE5DL NE5O NFØJ NFØR NF5K NF5U NF7D
NF9E NGØR NG1P NG3P NG3V NG4R NIØC NIØT NI8N NI9M
NJ7V NJ8U NK2C NK7B NK8O NL7HH NMØS NM4T NM5S NM8B
NM8U NN4E NN7EE NN8B NN9K NOØN NO5R NP3CW NQØM NQØN
NQØRP NQ5R NQ7K NR3P NR5A NS1E NS4Q NS5U NS5Z NS6X
NS9M NT4Z NT9K NUØP NUØS NUØV NU6I NU7Y NVØP NVØU
NV4V NV5F NV9X NWØY NW7US NW8L NX1K NYØJ NYØV NY2KC
NY4G NZØT NZ1J NZ2W NZ8J OE6WTD ON5EST ON6KE ON6RL ON6UU
ON7GR OZ1FKU PA1MR PA1TAS PD4CNX PE1NNZ PP6AJM PR7AI PY1EPU PY2SUN
PY2UZZ RA3XEG S57D S57UT SA5BKE SM6MPA SM7DRH SQ8LUY SV2AJX SV2CLJ
SV4NYZ SV7CUD SV8CYR VA2SS VA3EGY VA3HOD VA3MA VA3RCS VA3ROM VA3SQ
VE2DPE VE2GT VE2JCW VE3FAL VE3FXQ VE3GYY VE3HMK VE3IPS VE3LCW VE3MAL
VE3NXB VE3RRD VE3WDM VE3WPZ VE4FEB VE4WD VE4WI VE7AJJ VE7JA VE7KCY
VE7PRJ VE9GIS VE9VIC VK2DMH VK2GAZ VK2RH VK3LA VK3LX VK3TZE VK4JDJ
VK5GI VK6FANG VK6JB VK6MSC VK6VZ VK8FEET VO1JCC VP9KF VU2DSI VU2ESH
VU2LX VU2PLG VU2VIZ VU3YJM WØACH WØAJM WØAO WØAQ WØAV WØAVQ
WØCCJ WØCD WØCH WØCLR WØCSR WØCWA WØDCX WØDEU WØDF WØDT
WØEA WØEAX WØEB WØEP WØERE WØERI WØFEN WØFNQ WØGK WØGTH
WØGX WØHAF WØHPE WØIE WØIIT WØIM WØIS WØITT WØIY WØJMS
WØJMW WØKRF WØLOM WØMFQ WØMGA WØMNA WØMNE WØMQY WØNEB WØODI
WØODJ WØOOW WØOTM WØPC WØPFO WØPHX WØPSK WØPT WØPWE WØPYA
WØQFW WØRPZ WØRU WØSGM WØSRB WØSY WØSZV WØTCW WØTG WØTJ
WØTLN WØUFO WØUSH WØVJC WØVT WØWAC WØWCA WØWRW WØXI WØZIF
W1AER W1ATE W1BV W1CFZ W1FJI W1GN W1HHU W1IU W1MNK W1MSW
W1ND W1PNS W1REX W1ROD W1SBY W1SFR W1UG W1UJR W1VZR W2BJN
W2BPI W2CTX W2DLC W2FND W2GCS W2GHF W2GIW W2IV W2IX W2KRH
W2LAC W2LJ W2MW W2NDG W2PTZ W2SH W2WC W3AVP W3BBO W3BNO
W3FIS W3FPR W3LES W3LGA W3VH W4BWS W4CX W4DMC W4FKM W4GNS
W4HCR W4IEN W4KGH W4KRN W4LSP W4OA W4OED W4OLR W4PAH W4QO
W4RK W4SJZ W4TRJ W4UCA W4ULY W4USF W4WLC W4YMA W4YN W4ZY
W5AB W5ACM W5BL W5CCP W5CFT W5CJF W5COV W5CSJ W5CYF W5DLB
W5DOR W5DRC W5EET W5FN W5GFI W5GNB W5GZT W5HEH W5IJH W5IPA
W5JAY W5JCS W5JH W5KKM W5NZ W5ODS W5OLE W5RR W5RST W5RZ
W5USJ W5VAF W5VMA W5WIL W5WYQ W5XE W5YE W6BOW W6BRD W6MDL
W6PAN W6SFM W6SU W6WG W6YPJ W6YPK W7AMF W7AQK W7CXX W7DAU
W7DSA W7GRV W7JD W7KFI W7KKM W7KU W7RDP W7SUA W7SWB W7UTP
W7VHT W7WEL W7WJ W8AEF W8AP W8DIZ W8EJO W8EO W8ES W8FG
W8FKI W8GPF W8IIE W8JLT W8LU W8MEG W8MZ W8NWA W8RDG W8WOT
W9AC W9ALV W9EBK W9ESX W9EUM W9FHA W9HZC W9JDH W9JSB W9KKQ
W9LUO W9OUS W9PZ W9QS W9RAN W9TH W9UX W9VHE W9WB W9WOC
WAØAFB WAØAYI WAØDTH WAØITP WAØKNW WAØKWI WAØLPW WAØMWW WAØPAC WAØPWK
WAØRIM WAØRLC WAØROX WAØTSY WAØUIG WAØZOG WA1DLZ WA1EDJ WA1GWH WA1ISA
WA2CKY WA2ECP WA2HTF WA3GGV WA3OPY WA3VWX WA4AQW WA4CHQ WA4CZD WA4DD
WA4DOU WA4EFS WA4FOM WA4JM WA4MNT WA4NLW WA4OKO WA4RXG WA4YHL WA4ZOF
WA5BDU WA5HRC WA5LPW WA5LSV WA5PSA WA5ROP WA5WD WA6AAI WA6CML WA6RIY
WA7DUY WA7LNW WA7PLB WA7U WA7UMH WA7VHT WA7ZYQ WA8BXN WA8MCQ WA8PGE
WA8QCA WA8QFE WA8REI WA8X WA9AOE WA9BNZ WA9LT WA9PWP WA9RVU WA9SSO
WBØ0 WBØBTY WBØCFF WBØGKL WBØIYC WBØJQM WBØMHU WBØMNA WBØNYD WBØOXE
WBØP WBØPDR WBØPTZ WBØQFU WBØQQT WBØWAO WBØWQS WBØYFL WB1GNL WB1GYZ
WB1HGA WB2BNB WB2FYZ WB2GFN WB2LHP WB2LQF WB2QMY WB2YAF WB3AVF WB4AEG
WB4GLJ WB4KKI WB4MMW WB4MNK WB4NNY WB4OMM WB4SNU WB4TJH WB5AAA WB5ARI
WB5BKL WB5CTS WB5HQO WB5JGU WB5JNC WB5KZO WB5MLA WB5MNK WB5NNS WB5OFD
WB5OJJ WB5OYP WB5RVZ WB5UDE WB6AGR WB6RUN WB6TNL WB7DRU WB7EUX WB7TPH
WB8CAC WB8CMU WB8EJN WB8ICN WB8SIW WB8WOJ WB8YRS WB8YYY WB9BKJ WB9CTP
WB9DLC WB9FLW WB9NLZ WB9QIQ WB9SFG WC7J WC7S WDØACB WDØBC WDØBLR
WDØCFH WDØCNZ WDØESF WDØJB WD2AGQ WD3K WD4ET WD4EXI WD4LNW WD4ON
WD5AGO WD5CMA WD5DZG WD5G WD5GLO WD5GWC WD5ILB WD5L WD5RS WD6BGN
WD8AXA WD8BXS WD8DMY WD8DSB WD8KRV WD8NHK WD8RIF WD8TD WD9DWE WD9EEK
WD9F WD9GON WD9GTE WEØG WEØH WEØR WE5WGI WFØC WFØGMN WF2F
WGØAT WG2N WG5F WG5G WG8Y WH6DQU WH6EOF WH6GCG WH6MS WI4T
WJ1R WJ2E WKØG WM4P WM6L WNØBSA WNØI WNØR WNØWWY WN7Z
WO7T WQ5RP WQ5T WQ8S WR3T WR5T WR5U WR9H WSØZ WS1K
WS4S WTØD WT2W WT3C WT4TT WT7D WU1U WU1V WU6P WU8G
WVØH WV9K WV9N WW4DD WW5A WW8H WW9H WX1DER WX4CAZ WX5XTL
WY4R WY4X WY7RM WZØW YBØNSI YD1IUK YD7MHZ YO2BTL YO3FVR ZL1ANY
ZL2AMZ ZL2TCA ZL2TCH ZS6AI ZS6CVF
 
© Copyright 2006....2019 - Four State QRP Group

The files and images on this site unless otherwise noted are copyright by
the Four State QRP Group and may not be published or used without permission.